برخی از نمونه اعمال جراحی زیبایی بینی انجام گرفته توسط دکتر مجید نصیری

جراح و متخصص گوش ،حلق و بینی

 

جراح بینی

دکتر مجید نصیری حین عمل عمل بینی

instagram

 

telegram